Сумдын санхүүгийн албаны дарга, статистик хариуцсан ажилтан нарт сургалт семинар хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 16. 13 цаг 20 минут
10-р сарын 12, 13-ны өдрүүдэд сумдын статистик хариуцсан ажилтан, санхүүгийн албаны дарга нарт “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого”-т анхаарах зүйлс, ХАӨМС-ын баяжилт шинэчлэлт, сар, улирал, жилийн статистик мэдээ гаргалтын талаар сургалт семинар хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн та Монгол Улсын хэд дэх иргэн бэ?

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 14. 18 цаг 12 минут
Та Монгол Улсын хэд дэх иргэн болох тантай ижил нэртэй хэдэн иргэн байгаа зэрэг сонирхолтой статистикийг мэдэж аваарай.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 9-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 13. 13 цаг 46 минут
Төв аймагт 2015 оны 9 сард 1032 хүүхэд төрж, 698 гэмт хэрэг бүртгэгдэв. Төсвийн орлого 8,4 тэрбум төгрөг, төсвийн зарлага 45,1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 06. 16 цаг 53 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2-р улирлын байдлаар 673.2 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 180.7 мянган төгрөг буюу 21.16 хувиар бага байна. Эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 104.6 мянган төгрөгөөр илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 23. 11 цаг 14 минут
Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 12.1 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 2.8 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 22. 15 цаг 03 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж бодит мөнгөн орлогын хэмжээ (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) 2015 оны 2 дугаар улиралд 909.3 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.8 мян.төг буюу 1.6 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 8-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 11. 17 цаг 35 минут
2015 оны эхний 8 сарын байдлаар Төв аймагт 835 хүүхэд мэндэллээ. Ажилгүйчүүдийг бүртгэлд 1236 иргэн бүртгэгдэв. Аж үйлдвэрийн салбар 24.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Төсвийн орлого 7.1 тэрбум, төсвийн зарлага 39.1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 7-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 28. 17 цаг 49 минут
2015 оны эхний 7 сарын байдлаар Төв аймагт 721 хүүхэд мэндэлж, ажилгүйчүүдийн бүртгэлд 959 иргэн бүртгэлтэй байна. Төсвийн орлого 6.1 тэрбум, зарлага 35.0 тэрбум төгрөг болов. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.3 хувь өслөө.
Дэлгэрэнгүй