Бүртгэлд суурилсан хүн ам, орон сууцны тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2015 он 11 сар 03. 12 цаг 48 минут
"Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого" нь Монгол улсад өмнө нь явагдаж байсан тооллогуудаас бүртгэлд суурилснаараа онцлог бөгөөд өөр юм. Тооллогот хамрагдахын тулд иргэн та баг, хороо бүрт хөтөлдөг "Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан"-д хандаж өөрийн мэдээллээ бүрэн, зөв эсэхийг хянан баталгаажуулах хэрэгтэй.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 22. 18 цаг 56 минут
Зуунмод сумын 6 баг өөрийн нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж байгаа өрх, хүн амын мэдээллийг “Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан”-ийн мэдээлэлтэй тулган баталгаажуулж байна. Зуунмод сумын иргэн та интернетээр мэдээллээ баталгаажуулах боломжгүй байгаа бол оршин суугаа багийн Засаг Дарга, нийгмийн ажилтантай уулзаж мэдээллээ баталгаажуулаарай.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын аймгийн комисс хуралдлаа.

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 16. 17 цаг 14 минут
Аймгийн тооллогын комисс 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 69,2 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын санхүүгийн албаны дарга, статистик хариуцсан ажилтан нарт сургалт семинар хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 16. 13 цаг 20 минут
10-р сарын 12, 13-ны өдрүүдэд сумдын статистик хариуцсан ажилтан, санхүүгийн албаны дарга нарт “Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого”-т анхаарах зүйлс, ХАӨМС-ын баяжилт шинэчлэлт, сар, улирал, жилийн статистик мэдээ гаргалтын талаар сургалт семинар хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн та Монгол Улсын хэд дэх иргэн бэ?

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 14. 18 цаг 12 минут
Та Монгол Улсын хэд дэх иргэн болох тантай ижил нэртэй хэдэн иргэн байгаа зэрэг сонирхолтой статистикийг мэдэж аваарай.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 9-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 13. 13 цаг 46 минут
Төв аймагт 2015 оны 9 сард 1032 хүүхэд төрж, 698 гэмт хэрэг бүртгэгдэв. Төсвийн орлого 8,4 тэрбум төгрөг, төсвийн зарлага 45,1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 06. 16 цаг 53 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2-р улирлын байдлаар 673.2 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 180.7 мянган төгрөг буюу 21.16 хувиар бага байна. Эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 104.6 мянган төгрөгөөр илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 23. 11 цаг 14 минут
Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 12.1 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 2.8 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй