Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 9-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 13. 13 цаг 46 минут
Төв аймагт 2015 оны 9 сард 1032 хүүхэд төрж, 698 гэмт хэрэг бүртгэгдэв. Төсвийн орлого 8,4 тэрбум төгрөг, төсвийн зарлага 45,1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 10 сар 06. 16 цаг 53 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 2-р улирлын байдлаар 673.2 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 180.7 мянган төгрөг буюу 21.16 хувиар бага байна. Эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 104.6 мянган төгрөгөөр илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын эдийн засгийн идэвх

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 23. 11 цаг 14 минут
Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 12.1 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 2.8 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 22. 15 цаг 03 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж бодит мөнгөн орлогын хэмжээ (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) 2015 оны 2 дугаар улиралд 909.3 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.8 мян.төг буюу 1.6 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 8-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 11. 17 цаг 35 минут
2015 оны эхний 8 сарын байдлаар Төв аймагт 835 хүүхэд мэндэллээ. Ажилгүйчүүдийг бүртгэлд 1236 иргэн бүртгэгдэв. Аж үйлдвэрийн салбар 24.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Төсвийн орлого 7.1 тэрбум, төсвийн зарлага 39.1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 7-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 28. 17 цаг 49 минут
2015 оны эхний 7 сарын байдлаар Төв аймагт 721 хүүхэд мэндэлж, ажилгүйчүүдийн бүртгэлд 959 иргэн бүртгэлтэй байна. Төсвийн орлого 6.1 тэрбум, зарлага 35.0 тэрбум төгрөг болов. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.3 хувь өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 6-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 16. 12 цаг 08 минут
Төв аймагт жилийн эхний хагаст 606 хүүхэд мэндэлж, 1590.0 мянган толгой төл мал бойжиж байна. Нийт 499 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 31 хэргээр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ядуурлын түвшин 2014 онд 21,6 хувь боллоо.

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 02. 17 цаг 24 минут
Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, Дэлхийн Банкнаас хамтран ядуурлын 2014 оны тооцооны үр дүнг танилцууллаа. Ядуурлын түвшинг ядуурлын асуудал хариуцсан олон улсын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор боловсруулсан, Дэлхийн банкнаас баталгаажуулсан олон улсын аргачлалыг ашиглан Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцсон байна.
Дэлгэрэнгүй