Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 4-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 12. 10 цаг 30 минут
2016 оны 4 дүгээр сарын дүнгээр Төв аймагт 681 хүүхэд мэндэлж, 1183.2 мянган толгой төл мал бойжиж байна. Төсвийн орлогын гүйцэтгэл 2.9 тэрбум төгрөг, зарлага 21.1 тэрбум төгрөгт хүрэв. 244 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 3 дахин багассан үзүүлэлт юм. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлт 2.26 тэрбум төгрөг болсон бол ХҮИ өмнөх сартай харьцуулахад 1.16 хувиар өсөв.
Дэлгэрэнгүй

ААНБ-ын тооллогын комисс хуралдлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 15. 13 цаг 24 минут
Төв аймгийн засаг даргын 2016 оны 3 сарын 29 өдрийн дугаар А/144 тоот захирамжаар байгуулагдсан аймгийн ААНБ-ын тооллогын комисс өнөөдөр буюу 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр ээжилт хурлаа хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 08. 09 цаг 27 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2015 оны 4-р улирлын байдлаар 639.6 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 228.9 мянган төгрөг буюу 26.35 хувиар бага байна. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 630.1 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 17.7 мянган төгрөгөөр илүү буюу 647.8 мянган төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал сүүлийн 5 жилд

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 23. 15 цаг 22 минут
Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал сүүлийн 5 жилд, инфографикаар
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 2-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 15. 11 цаг 56 минут
Төв аймагт 2016 оны эхний 2 сард 345 хүүхдийн төрөлт, 113 иргэний нас баралт бүртгэгдэв. Төсвийн орлого 1.2 тэрбум ₮, зарлага 9.6 тэрбум ₮-т хүрэв. Хэрэглээний үнийн индексийн сарын өөрчлөлт сүүлийн 5 жилийн 2 дугаар саруудаас хамгийн бага хувиар буюу 0.1 хувиар өсөв. 728.1 сая төгрөгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 20969 толгой том мал зүй бусаар хорогджээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 2-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 03 сар 15. 11 цаг 56 минут
Төв аймагт 2016 оны эхний 2 сард 345 хүүхдийн төрөлт, 113 иргэний нас баралт бүртгэгдэв. Төсвийн орлого 1.2 тэрбум ₮, зарлага 9.6 тэрбум ₮-т хүрэв. Хэрэглээний үнийн индексийн сарын өөрчлөлт сүүлийн 5 жилийн 2 дугаар саруудаас хамгийн бага хувиар буюу 0.1 хувиар өсөв. 728.1 сая төгрөгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 20969 толгой том мал зүй бусаар хорогджээ.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2015 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2016 он 02 сар 29. 11 цаг 28 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 848.8 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 123.4 мян.төг буюу 12.7 хувиар буурлаа. Үүнд хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний орлого 31.6 мян.төг буюу 31.6 хувь, бусад орлого 38.3 мян.төг буюу 34.1 хувиар буурсан нь голлон нөлөөллөө. Сарын дундаж зарлага 858.6 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 130.0 мян.төг буюу 13.2 хувиар буурав.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 1-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2016 он 02 сар 19. 11 цаг 31 минут
2016 оны 1 дүгээр сард Төв аймаг 114 хүүхэд мэндэллээ. Төсвийн орлого 536,8 сая.₮, төсвийн зарлага 4,5 тэрбум төгрөг болов. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0,9 хувиар өсөв. Он гарсаар 9830 толгой том мал зүй бусаар хорогдов. Аж үйлдвэрийн салбарынхан 439,8 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Цагдаагийн газрын мэдээгээр 78 гэмт хэрэг бүртгэгдэж 51 хүн холбогджээ.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо