Хүн амын эдийн засгийн идэвх

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 23. 11 цаг 14 минут
Төв аймагт улсын дүнгээс АХОТ 12.1 пунктээр их, ажилгүйдлийн түвшин 2.8 пунктээр бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн орлого, зарлага 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 22. 15 цаг 03 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж бодит мөнгөн орлогын хэмжээ (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) 2015 оны 2 дугаар улиралд 909.3 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.8 мян.төг буюу 1.6 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 8-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 11. 17 цаг 35 минут
2015 оны эхний 8 сарын байдлаар Төв аймагт 835 хүүхэд мэндэллээ. Ажилгүйчүүдийг бүртгэлд 1236 иргэн бүртгэгдэв. Аж үйлдвэрийн салбар 24.8 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэв. Төсвийн орлого 7.1 тэрбум, төсвийн зарлага 39.1 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 7-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 08 сар 28. 17 цаг 49 минут
2015 оны эхний 7 сарын байдлаар Төв аймагт 721 хүүхэд мэндэлж, ажилгүйчүүдийн бүртгэлд 959 иргэн бүртгэлтэй байна. Төсвийн орлого 6.1 тэрбум, зарлага 35.0 тэрбум төгрөг болов. Хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.3 хувь өслөө.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 6-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 16. 12 цаг 08 минут
Төв аймагт жилийн эхний хагаст 606 хүүхэд мэндэлж, 1590.0 мянган толгой төл мал бойжиж байна. Нийт 499 гэмт хэрэг бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 31 хэргээр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

Ядуурлын түвшин 2014 онд 21,6 хувь боллоо.

Нийтэлсэн: 2015 он 07 сар 02. 17 цаг 24 минут
Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, Дэлхийн Банкнаас хамтран ядуурлын 2014 оны тооцооны үр дүнг танилцууллаа. Ядуурлын түвшинг ядуурлын асуудал хариуцсан олон улсын мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор боловсруулсан, Дэлхийн банкнаас баталгаажуулсан олон улсын аргачлалыг ашиглан Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2014 оны судалгааны үр дүнд үндэслэн тооцсон байна.
Дэлгэрэнгүй

3 сая дахь иргэн Х.Буянзаяагийн гэр бүлд 2 өрөө байр өглөө.

Нийтэлсэн: 2015 он 06 сар 23. 14 цаг 54 минут
Монгол улсын 3 сая дахь иргэний чацуутан Угтаалцайдам сумын 2 дугаар багийн иргэн Хажнаабай Хайратхаан, Тогтолбай Серикгул нарын охин Х.Буянзаяагийн гэр бүлд 2 өрөө байрны түлхүүр, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг гардуулан өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 5-р сарын байдал, инфографикаар

Нийтэлсэн: 2015 он 06 сар 12. 11 цаг 42 минут
2015 оны 5 дугаар сарын байдлаар 504 хүүхэд мэндэлж, 1.5 сая төл мал бойжиж байна. 8.0 тэрбум төгрөгийг аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдэврлэсэн ба төсвийн орлого 99.3 хувиар биелэлээ.
Дэлгэрэнгүй

ТӨВ аймаг 2020 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
93 332
Өрхийн тоо
27 267
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294  2019 он
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
2 955
Нялхсын эндэгдэл
12
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
368

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

595
Малын тоо
4 877 520
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
3,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

837
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо