ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2018 оны 1 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 16. 15 цаг 26 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2018 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 50,2 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 48,8 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 2.5 (5.2%) мянгаар; ажиллагчид 1.6 (3.4%) мянгаар; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 0.9 (1.8 дахин) мянгаар тус бүр өслөө. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2018 оны 1 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 80.3 хувь (улсын дундаж 60.6%) болж өмнөх улирлаас 3.1 пунктээр буурч, өмнөх оны мөн үеийн түвшинд гарлаа. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны 1 дүгээр улиралд 2.7 хувь (улсын дундаж 9.7%) болж, өмнөх оны мөн үе болон өмнөх улирлаас 1.7 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны ажлаараа тэргүүлсэн ажилтнууд тодорлоо.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 17 цаг 26 минут
Төв аймгийн Статистикийн хэлтсээс сумдын 2017 оны ажлыг дүгнэж шилдгүүдээ тодруулав. Сумдын ажлыг 5 бүлгийн 11 шалгуур үзүүлэлтээр ҮСХ-оос баталсан аймгийн ажил дүгнэх журмыг баримтлан дүгнэлээ. Үнэлгээгээр 27 сумаас 2 сум "А", 23 сум "В", 2 сум "С" үнэлгээтэй гарав. 5-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд сумдын санхүү албаны дарга болон статистик хариуцсан ажилтан /СХА/-уудын сургалт зохион байгуулж сургалтын үеэр 2017 оны ажлаараа эхний 5 байранд шалгарсан сумын СХА-д батламж гардуулж урамшууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудын сургалт семинар боллоо.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 17 цаг 02 минут
2018 оны 5 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд аймгийн төв Зуунмод суманд Статистик хариуцсан ажилтан нарт зориулсан сургалт боллоо. Сургалтанд 27 сумын санхүү албаны дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтан нийт 54 хүн хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн төвийн багийн иргэдээ сонсох арга хэмжээнд оролцлоо

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 20. 10 цаг 57 минут
Аймгийн төвийн багийн иргэдээ сонсох арга хэмжээнд оролцож багийн иргэдэд Төв аймаг, Зуунмод сум, оршин суудаг тухайн багийн тухай мэдээлэлүүдийг бэлтгэж танилцуулан, хэвлэж тархаалаа. Иргэдийг хувиараа үйл ажиллагаа явуулдаг бол багтаа мэдээллээ үнэн зөв гаргаж өгч байх, Хүн ам, өрхийн мэдээлэлийн санд байгаа тухайн өрхийн болон бүх гишүүдийн мэдээлэлийг нягтлан шалгаж үзэх, мал бүхий иргэд мал тооллогод заавал хамрагдаж байх зэрэг асуудалд анхаарч ажиллахыг зөвлөв
Дэлгэрэнгүй

Математик, статистик загварчлалын улсын уралдааны эхний шатны шалгаруулалт болж II шатанд шалгарсан 10 багт Төв аймгийн Заамар сумын 1 дүгээр сургуулийн “Expendience” баг багтлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 11. 12 цаг 58 минут
Улс, орнуудын хамгийн эрэлттэй 20 мэргэжлийн тоонд статистикч мэргэжил багтдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Үндэсний Статистикийн Хороо болон Монголын Математикийн Багш нарын Академи хамтран “Математик, статистикийн улсын уралдаан”-ыг анх удаа зохион байгуулж байгаа билээ. Уралдаанд нийт Нийслэлийн найман дүүрэг 20 аймгийн 139 багийн 740 гаруй сурагч оролцох хүсэлтээ ирүүлсэн. Эдгээрээс 2 дугаар шатад 10 багийг шалгарууллаа. Бүтээлүүдийг Үндэсний Статистикийн Хороо болон Монголын Математикийн Багш нарын Академи, МУИС, СЭЗИС, ХААИС, МИС, ЭЗҮДС зэрэг сургуулиудын эрдэмтэн багш нараас бүрдсэн шүүгчдийн комисс шүүж дүгнэн, уралдааны II шатанд шалгарч өрсөлдөх багуудын бүтээлийг тодрууллаа. Уралдааны II шатанд шалгарсан 10 багт Төв аймгийн Заамар сумын 1 дүгээр сургуулийн “Expendience” баг багтлаа
Дэлгэрэнгүй

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 04. 18 цаг 13 минут
АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХАД БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АНХААРАХ АСУУДАЛ сэдвээр 2020 оны Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын тухай; Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн өрх, хүн амын үзүүлэлтүүдийн бүрэн нөхөлт, мэдээллийн чанар, үнэн бодит байдлыг сайжруулах; Гудамж, зам талбай, барилга, орон сууц, хашаа, хаалганы хаягжуулалтыг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын хийсэн шинэ хаягийн зургийн дагуу шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх; Багийн харъяат үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, ААНБ-ын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн ажил үйлчилгээг албан ёсны статистик мэдээлэлд бүрэн хамруулах; 2017 оны мал тооллогын анхаарах асуудал сургамжууд; сум, багийн албан ёсны статистик мэдээллээр танилцуулга бэлтгэж, байнгын сурталчилгааны самбар ажиллуулах зэрэг чигллээр мэдээлэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас статистик мэдээлэл, судалгааг цахим хэлбэрээр авна

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 03. 15 цаг 21 минут
Цахимаар статистик мэдээлэл өгөх боломжтой аж ахуйн нэгж, байгууллагууд руу статистик мэдээллийг цахим хэлбэрээр өгөх веб системийн хаяг, нэвтрэх нэр, нууц үгийг олгох юм. Статистик мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулснаар статистикийн мэдээлэгч Та цаасан хэлбэрээр буюу маягтаар мэдээ тайланг бөглөж, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газарт биечлэн очиж өгөх шаардлагагүй болно. Ингэснээр бид мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах, мэдээлэл цуглуулах цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, мэдээлэл цуглуулах энэ үе шатны ажлын ачааллыг бууруулах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 13. 11 цаг 52 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 739,3 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 299.6 мянган төгрөг буюу 28.8 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 733.7 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 10.6 мянган төгрөгөөр их буюу 744.3 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 504.6 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 718.8 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 818.6 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 869.9 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 835,4 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй