Математик, статистик загварчлалын улсын уралдааны эхний шатны шалгаруулалт болж II шатанд шалгарсан 10 багт Төв аймгийн Заамар сумын 1 дүгээр сургуулийн “Expendience” баг багтлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 11. 12 цаг 58 минут
Улс, орнуудын хамгийн эрэлттэй 20 мэргэжлийн тоонд статистикч мэргэжил багтдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Үндэсний Статистикийн Хороо болон Монголын Математикийн Багш нарын Академи хамтран “Математик, статистикийн улсын уралдаан”-ыг анх удаа зохион байгуулж байгаа билээ. Уралдаанд нийт Нийслэлийн найман дүүрэг 20 аймгийн 139 багийн 740 гаруй сурагч оролцох хүсэлтээ ирүүлсэн. Эдгээрээс 2 дугаар шатад 10 багийг шалгарууллаа. Бүтээлүүдийг Үндэсний Статистикийн Хороо болон Монголын Математикийн Багш нарын Академи, МУИС, СЭЗИС, ХААИС, МИС, ЭЗҮДС зэрэг сургуулиудын эрдэмтэн багш нараас бүрдсэн шүүгчдийн комисс шүүж дүгнэн, уралдааны II шатанд шалгарч өрсөлдөх багуудын бүтээлийг тодрууллаа. Уралдааны II шатанд шалгарсан 10 багт Төв аймгийн Заамар сумын 1 дүгээр сургуулийн “Expendience” баг багтлаа
Дэлгэрэнгүй

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 04. 18 цаг 13 минут
АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХАД БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, АНХААРАХ АСУУДАЛ сэдвээр 2020 оны Хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогын тухай; Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн өрх, хүн амын үзүүлэлтүүдийн бүрэн нөхөлт, мэдээллийн чанар, үнэн бодит байдлыг сайжруулах; Гудамж, зам талбай, барилга, орон сууц, хашаа, хаалганы хаягжуулалтыг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын хийсэн шинэ хаягийн зургийн дагуу шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх; Багийн харъяат үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, ААНБ-ын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн ажил үйлчилгээг албан ёсны статистик мэдээлэлд бүрэн хамруулах; 2017 оны мал тооллогын анхаарах асуудал сургамжууд; сум, багийн албан ёсны статистик мэдээллээр танилцуулга бэлтгэж, байнгын сурталчилгааны самбар ажиллуулах зэрэг чигллээр мэдээлэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас статистик мэдээлэл, судалгааг цахим хэлбэрээр авна

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 03. 15 цаг 21 минут
Цахимаар статистик мэдээлэл өгөх боломжтой аж ахуйн нэгж, байгууллагууд руу статистик мэдээллийг цахим хэлбэрээр өгөх веб системийн хаяг, нэвтрэх нэр, нууц үгийг олгох юм. Статистик мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулснаар статистикийн мэдээлэгч Та цаасан хэлбэрээр буюу маягтаар мэдээ тайланг бөглөж, аймаг, дүүрэг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газарт биечлэн очиж өгөх шаардлагагүй болно. Ингэснээр бид мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах, мэдээлэл цуглуулах цаг хугацаа, зардлыг хэмнэж, мэдээлэл цуглуулах энэ үе шатны ажлын ачааллыг бууруулах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 13. 11 цаг 52 минут
Төв аймгийн нийт ажиллагчдын дундаж цалин 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 739,3 мянган төгрөг байгаа нь улсын дунджаас 299.6 мянган төгрөг буюу 28.8 хувиар бага юм. Эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин 733.7 мянган төгрөг, эмэгтэйчүүдийн дундаж цалин эрэгтэйчүүдийнхээс 10.6 мянган төгрөгөөр их буюу 744.3 мянган төгрөг боллоо. Аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тооны бүлгээр авч үзэхэд 1-9 ажиллагчидтай ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 504.6 мянган төгрөг, 10-49 ажиллагчтайнх 718.8 мянган төгрөг, 50-99 ажиллагчтайнх 818.6 мянган төгрөг, 100-199 ажиллагчтайнх 869.9 мянган төгрөг, 200, түүнээс дээш ажиллагчтайнх 835,4 мянган төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдааныг зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 07. 10 цаг 41 минут
Үндэсний статистикийн хороо нь ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд бодит амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг статистикийн мэдээлэлд тулгуурлан математик, статистикийн арга техникийг ашиглан шийдвэрлэх, судалгаа хийх, илтгэл бичих, дүн шинжилгээ хийх чадавхийг хөгжүүлэх зорилготой “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030 ба хуванцар хог хаягдлын аюул” сэдэвт Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдааныг Монголын математикийн багш нарын академи болон Монгол Улсын их сургуулийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургуулийн Хэрэглээний математикийн тэнхимтэй хамтран зохион байгуулах гэж байна.
Дэлгэрэнгүй

ӨРХИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 2017 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 14. 15 цаг 07 минут
Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого аймгийн төвд 892.6 мянган төгрөг, сумын төвд 776.9 мянган төгрөг, хөдөөд 683.0 мянган төгрөг боллоо. Улсын хэмжээнд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага аймгийн төвд 1.0 сая төгрөг, сумын төвд 885.0 мянган төгрөг, хөдөөд 737.4 мянган төгрөг боллоо. Төвийн бүсийн нийт өрхийн дундаж орлого 1.04 сая төгрөг, үүнээс цалин хөлстэй ажил эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.19 сая төгрөг, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг өрхийн дундаж орлого 1.43 сая төгрөг боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИДЭВХ 2017 оны 4 дүгээр улиралд

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 14. 12 цаг 37 минут
Ажиллах хүчний судалгааны 2017 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр аймгийн хэмжээнд ажиллах хүч буюу 15, түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 47,9 мянга, 15, түүнээс дээш насны ажиллагчид 47.4 мянга боллоо. Аймгийн хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс ажиллах хүч 0.1 (0.2%) мянгаар; ажиллагчид 0.6 (1.3%) мянгаар тус бүр өсч; 15, түүнээс дээш насны ажилгүй иргэд 0.5 (50.0%) мянгаар буурлаа. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) 2017 оны 4 дүгээр улиралд аймгийн хэмжээнд 83.4 хувь (улсын дундаж 62.4%) болж өмнөх улирлаас 10.2 пунктээр, өмнөх оны мөн үеэс 3.4 пунктээр тус бүр нэмэгдлээ. Аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин 2017 оны 4 дүгээр улиралд 1.0 хувь (улсын дундаж 7.3%) болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.0 пунктээр, өмнөх улирлаас 4.4 пунктээр тус бүр буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

СУМДЫН ИТХ-ЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА, ЗДТГ-ЫН ДАРГА НАРЫН СУРГАЛТ, СЕМИНАР БОЛЛОО

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 07. 19 цаг 06 минут
Сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарын сургалт, семинарыг Засгийн газрын болон бүх шатны Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих жил” урианы бодлого хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулахад бодлогоор дэмжиж, арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгөх зорилгоор аймгийн ЗДТГ зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй