Зургийн цомог


                                                1967 он

                                                            1969 он

1981 он

                       1970 он сумдын засаг даргын орлогч нар

                                                         2004 он

                                                            2003 он

                                                          2007 он

                                                      2013 он