Зургийн цомог


                                                1967 он

                                                            1969 он

1981 он

                       1970 он сумдын засаг даргын орлогч нар

                                                         2004 он

                                                            2003 он

                                                          2007 он

                                                      2013 он

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах