Бюллетень, танилцуулга


2001 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

2016 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо