Бюллетень, танилцуулга


2001 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

2016 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 он 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 он 1 2 3 4 5 6

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо