Хэвлэлийн бага хурал


2014 он 12, 3, 456789101112 

2015 он 123, 456, 7, 89, 101112

2016 он 12345, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2 ,3 ,45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2018 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2019 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12