Хэвлэлийн бага хурал


2014 он 12, 3, 456789101112 

2015 он 123, 456, 7, 89, 101112

2016 он 12345, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2 ,3 ,45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2018 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2019 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2020 он 1, 2,3, 4, 5678910,  11, 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо