Хэвлэлийн бага хурал


2014 он 12, 3, 456789101112 

2015 он 123, 456, 7, 89, 101112

2016 он 12345, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2 ,3 ,45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2018 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2019 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2020 он 1, 2,

ТӨВ аймаг 2019 онд
МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ИРГЭД (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
1927
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
594,3 тэрбум төгрөг (2018 он)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо