Хэвлэлийн бага хурал


2014 он 12, 3, 456789101112 

2015 он 123, 456, 7, 89, 101112

2016 он 12345, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2 ,3 ,45, 6, 7, 8, 9, 10

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах