Инфографик


Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал 2011-2015

2014-2018, 2015-2019

2015 он 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2016 он 12345678, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2018 он 1, 2, 34567, 8, 9, 10, 11, 12

2019 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12

2020 он 1, 2, 3, 4, 56, 7, 8, 9, 10, 11 12

Аймгийн хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлт инфографикаар 2017 онд2019 онд

Аймгийн эдийн засгийн зарим үзүүлэлт инфографикаар 2017 онд, 2019 онд

Аймгийн нийгмийн салбарын зарим үзүүлэлт инфографикаар 2017 онд, 2019 онд

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2018 оны хагас жилийн мэдээгээр бэлтгэсэн инфографик

Аймгийн хүүхэд багачууд 2019 онд, инфографик

 

 

ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо