Инфографик


Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал сүүлийн 5 жилд

2015 он 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2016 он 12345678, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2016 онд 508,3 тэрбум төгрөг

 

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах