Инфографик


Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал сүүлийн 5 жилд

2015 он 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2016 он 12345678, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2018 он 1, 2, 3 4 5