Инфографик


Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал сүүлийн 5 жилд

2015 он 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2016 он 12345678, 9, 10, 11, 12 

2017 он 1 2 3 4 5 6 7 8

Программ хангамж мэдээ, тайлан

  ХАӨМС шинэ хувилбар татах

 Мал тооллогын программ

 Мэдээлэл оруулах программ  татах

 Тайлан харах программ татах

 Хөдөө аж ахуйн программ татах

 ХАА-8, ХАА-9 программ татах

 Улирлын мэдээний программ татах

 Жилийн эцсийн мэдээний программ татах