Өрхийн орлого, зарлага 2 дугаар улиралд

Нийтэлсэн: 2015 он 09 сар 22. 15 цаг 03 минут

Өрхийн орлого зарлага

        Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2015 оны 2 дугаар улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 975.7 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 51.6 мян.төг буюу 5.6 хувиар нэмэгдлээ. Сарын дундаж зарлага 979.2 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 58.9 мян.төг буюц 6.4 хувиар өслөө.

        Нэг өрхийн сарын дундаж бодит мөнгөн орлогын хэмжээ (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) 2015 оны 2 дугаар улиралд 909.3 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.8 мян.төг буюу 1.6 хувиар буурчээ.

НЭГ ӨРХИЙН САРЫН ДУНДАЖ МӨНГӨН ОРЛОГО, ЗАРЛАГA. 2014, 2015 оны 2 дугаар улирлын байдлаар, байршлаар, мян.төгрөгөөр /Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үр дүнгээр/

      


Сэтгэгдэл бичих