2017 оны Мал, тэжээвэр амьтадын болон Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын анхны цахим семинар-сургалтыг сумдад зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 01. 18 цаг 04 минут


2017 оны 12 дүгээр сарын 01-ны өдөр 2017 оны Мал, тэжээвэр амьтадын болон Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллогын анхны цахим семинар-сургалтыг сумдтай зохион байгуулан явууллаа. Семинар сургалтанд сумдын Засаг дарга, орлогч, ЗДТГ-ын дарга, мал үржлийн албаны ажилтнууд, сургуулийн захирал, бие тамирын багш, нийгмийн бодлогын ажилтан, олон нийтийн интернэт мэдээллийн төвийн ажилтан, сум-багийн статистик хариуцсан ажилтнууд оролцож мал болон биеийн тамирын тооллогын зохион байгуулалт, тооллогын маягт, аргачлал, программын талаар дэлгэрэнгүй заавар зөвлөмж өгч ХАӨМС-гийн болон бусад мэдээ тайлангийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл зааварчлага өгч гарын авлагаар хангав.

Сумдаас 2 төрлийн  тооллогын чигллээр гарсан асуултанд аймгийн Засаг даргын орлогч Д.Мөнхбаатар, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ю.Бямбацогт,  Биеийн тамир, спортын газрын дарга Г.Лхагвасүрэн, статистикийн хэлтсийн дарга ,мэргэжилтнүүд  дэлгэрэнгүй хариулт өглөө.   

 

Сэтгэгдэл бичих