2017 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 30. 15 цаг 13 минут

Монгол Улсын ‘’Статистикийн тухай“ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу “Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого”-ыг 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулж явууллаа.

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 2685.1 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 20.8 мянган толгой буюу 0.4 хувиар буурлаа.  2017 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 134 толгой буюу 3.9 хувиар, хонь 18.8 мянган толгой буюу 0.8 хувиар тус тус өсч, харин адуу 7.0 мянган толгой буюу 1.8 хувиар, үхэр 15.5 мянган толгой буюу 4.8 хувиар,  ямаа 17.1 мянган толгой буюу 1.1  хувиар тус тус буурлаа.

1000 аас дээш малтай өрхийн тоо

2017 оны аймгийн мал тооллогын урьдчилсан дүн. МАЛЫН 5 ТӨРЛӨӨР МАЛЫН ТООНЫ ЭРЭМБЭ ЗИНДАА, сум, багаар

МОНГОЛ УЛСЫН МАЛ ТООЛЛОГЫН 2017 ОНЫ УРЬДЧИЛСАН ДҮН


Сэтгэгдэл бичих