Төв аймгийн ДНБ-ий үйлдвэрлэл 2017 онд 518,9 тэрбум төгрөг боллоо

Нийтэлсэн: 2018 он 09 сар 19. 08 цаг 33 минут

Төв аймгийн дүнгээр ДНБ-ий үйлдвэрлэл 2017 онд 518,9 тэрбум төгрөг болж 2013 оноос 38,5 хувь, 2014 оноос 9,4 хувь, 2016 оноос 1,6 хувиар тус тус өсч, 2015 оноос 4,4 хувиар буурлаа. Төв аймгийн дүнгээр ДНБ-ий үйлдвэрлэл 2017 онд 518,9 тэрбум төгрөг болж 2013 оноос 38,5 хувь, 2014 оноос 9,4 хувь, 2016 оноос 1,6 хувиар тус тус өсч, 2015 оноос 4,4 хувиар буурлаа. 

2017 оны аймгийн ДНБ-нд хөдөө аж ахуйн салбарын нэмэгдэл өртөг 42,1 хувь, үйлдвэрлэлийн салбарынх 33,6 хувь, үйлчилгээний салбарынх 24,6  хувь, бүтээгдэхүүний цэвэр татварын хэмжээ -0,3 хувийг хувийг эзэлжээ. Үүнийг 2016 оны ДНБ-нд эзлэх хувьтай харьцуулбал үйлдвэрлэлийн салбарынх 6,2 пунктээр, үйлчилгээний салбарынх 1,7 пунктээр тус тус өсч, ХАА-н салбарынх 8,4 пунктээр, бүтээгдэхүүний цэвэр татвар -0,5 пунктээр буурлаа.

дэлгэрэнгүй-Төв

Улс


Сэтгэгдэл бичих