2019 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 31. 08 цаг 27 минут

Монгол Улсын ‘’Статистикийн тухай“ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын дагуу “Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого”-ыг 2019 оны 12 дугаар сарын 7-ноос 17-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулж явууллаа.

 

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2019 оны жилийн эцэст аймгийн малын тоо 4 сая 979.2 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 397.0 мянган толгой буюу 8.7 хувиар өслөө.  2019 онд малын тоо 5 төрөл дээр өмнөх оныхоос өслөө. Тэмээ 75 толгой буюу 2.1 хувиар, адуу 30.1 мянган толгой буюу 8.8 хувиар, үхэр 31.5 мянган толгой буюу 11.2 хувиар, хонь 170.7 мянган толгой буюу 7.0 хувиар, ямаа 164.7 мянган толгой буюу 10.9  хувиар тус тус өслөө. Баянгаас бусад сумд малын тоогоо өмнөх оноос 49126-61 толгойгоор буюу  30,5-0,03  хувиар тус бүр өсгөв. 

МАЛЫН ТООНЫ ЭРЭМБЭ ЗИНДАА, аймгаар, урьдчилсан дүнгээр
Төрөл Улсын ЭРЭМБЭ ЗИНДАА Аймаг Тоо
Тэмээ 14 Төв  3 579
Адуу 2 Төв  371 434
Үхэр 4 Төв  313 843
Хонь 3 Төв 2 619 759
Ямаа 9 Төв 1 670 546
Бүгд 4 Төв 4 979 161

2019 оны аймгийн мал тооллогын урьдчилсан дүн. МАЛЫН 5 ТӨРЛӨӨР МАЛЫН ТООНЫ ЭРЭМБЭ ЗИНДАА, сум


Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам (урьдчилсан гүйцэтгэл)
91 941
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
688,8 тэрбум төгрөг (урьдчилсан гүйцэтгэл)

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо