"АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД КОРОНАВИРУСЭЭС (KОВИД-19) УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХӨЛ ХОРИО ТОГТООХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨЛЛИЙН СУДАЛГАА"-г ҮСХ-оос зохион байгуулж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 06. 09 цаг 52 минут

Корона вирусийн (СoV-19) халдвар өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 215 улсад тархаж, 3'743'654 хүн халдвар авч, 258'850 хүн нас барж, 1'248'705 хүн эдгэрээд байна. Корона вирусийн тархалт дэлхийн улс орнуудын нийгэм, эдийн засгийн байдалд олон сөрөг нөлөөг дагуулсаар байна. Тухайлбал, ААНБ-уудын үйл ажиллагаа доголдох, орлого буурах, ажилтнуудаа цомхтгох, хүн амын амьжиргааны төвшинд сөргөөр нөлөөлж, өрх, иргэдийн орлого буурах зэрэг нөлөөллүүд гарсаар байна.ҮСХ-оос иргэд, ААНБ-уудад үзүүлж буй Корона вирусийн нөлөөллийг судлах зорилгоор дараах судалгааг зохион байгуулж байна. Уг судалгааг зохион байгуулснаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Корона вирусийн нөлөөгөөр бий болсон хүндрэл бэрхшээл, даван туулахын тулд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг тодорхойлохоос гадна Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний үр нөлөөг тодорхойлох юм. Иймд аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч та бүгд судалгаанд идэвхтэй оролцоно уу.

Судалгаанд хамрагдах линк:
https://covid19.1212.mn/


Сэтгэгдэл бичих
ТӨВ аймаг 2019 онд
 Монгол улсад оршин суугаа хүн ам 
92 409
Төрсөн хүүхдийн тоо
2 294
Бүртгүүлсэн шилжин ирэгчид
1 573
Бүртгүүлсэн шилжин явагчид
1 935
Нялхсын эндэгдэл
17
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд
374

Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн

1 126
Малын тоо
4 979 161
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС
5,1

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

865
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
678,7 тэрбум төгрөг 

 

2020 оны Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсан эсэхээ шалгах боломжтой боллоо